Κάποιες από τις εικόνες που παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα μας, μπορούν να χαρακτηριστούν  «συντηρητικές»  και κάποιες περισσότερο «σύγχρονες» η «πειραματικές». Παρά τις όποιες διαφορές ύφους ωστόσο, χρησιμοποιείται μια κοινή εικαστική γλώσσα, ένας κοινός ζωγραφικός τρόπος, για την έκφραση της εμπειρίας της εκκλησίας.


Όλες οι εικόνες, εκτός κάποιων εξαιρέσεων, είναι σχεδιασμένες και πλασμένες απευθείας στην ζωγραφική επιφάνεια  χωρίς την χρήση  βοηθητικών μέσων, όπως βιντεοπροβολέων (projectors) η φωτοαντιγράφων και εναρμονισμένες -κυρίως οι τοιχογραφίες- με το ιδιαίτερο κάθε φορά αρχιτεκτονικό περιβάλλον, που επιβάλλει την εξεύρεση διαφορετικών λύσεων και τρόπων οργάνωσης των συνθέσεων.


Ζωγραφίζουμε με άλλα λόγια όπως όλοι οι ζωγράφοι  στην μακραίωνη διαδρομή της ελληνικής, της πάντα σύγχρονης, βυζαντινής ζωγραφικής.


Θεωρούμε πως με αυτόν τον τρόπο,  κατορθώνουμε, ως ένα βαθμό, να  διαφυλάξουμε σαν ζωγράφοι,  την ζωντάνια και την γονιμότητα της ζωγραφικής μας συνέχειας και ασφαλώς την προσθετική ως προς την παράδοση  λειτουργία  και σχέση μας.


Καλή περιήγηση